BESPLATNI OGLASI na sajtu BrzoKupi.com su bolji od ostalih:

 

- Dozvoljen je unos do 10 fotografija po svakom postavljenom oglasu

- Oglasi na sajtu brzokupi.com traju čak 90 dana

- Oglas uvek možete da izbrišete pre tog roka

- Produžavanje trajanja je takođe moguće, jednim klikom

- Pre isteka oglasa dobijate obaveštenje na E-mejl adresu i možete ga odmah produžiti

- Opis oglasa je podređen svim Vašim potrebama - do 10.000 reči, izgled, veličinu i boju teksta Vi birate

- Možete imati čak 250 aktivnih oglasa u svakom trenutku po jednom nalogu

- Prilikom unosa oglasa podesite sve parametre (cena, način isporuke, nov ili polovan proizvod)

- Možete naznačiti u kom vremenskom periodu i na koji način ste dostupni za kontakt (SMS, mejl, poziv, od 00-24h i slično)

 

- Pravite svoje izabrane pretrage

- Kreirajte E-mejl obaveštenja za željene oglase

- Komunicirajte međusobno sa ostalim korisnicima internim porukama na sajtu

- Oglasi su dostupni i na mobilnom telefonu, prilagođen prikaz sajta BrzoKupi.com bez instaliranja aplikacije (klik za objašnjenje)

 

Besplatni oglasi BrzoKupi.com se obavezuju da neće ni na koji način suzbijati slobodno i besplatno korišćenje sajta svojim korisnicima,

dokle god je korisnik dobronameran, a svaki pokušaj namerne zloupotrebe, odnosno nepristojnosti biće najoštrije sankcionisan brisanjem naloga.

 

BrzoKupi administrator